28 Φεβ 2013

Διοργάνωση Σχολής Γονέων

O Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Ίδρυμα δια Βίου Μάθησης και μέσω χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διοργανώνει σε κάθε σχολείο Σχολές Γονέων με θέμα «Συνεργασία Εκπαιδευτικών – Οικογένειας» με σκοπό την στήριξη των γονέων μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, συμβουλευτικής καθώς και μέσα από βιωματικά εργαστήρια. Θεματικές ενότητες:


- Γονεϊκοί ρόλοι
- Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
- Τρόποι πειθαρχίας
- Συνεργασία εκπαιδευτικού γονιού
- Διάγνωση κλίσεων
- Επαγγελματικός προσανατολισμός
- Ενίσχυση κριτικής σκέψης
- Εξετάσεις
- Τρόποι αποτελεσματικής μελέτης
- Επιθετικότητα
- Δειλία
- Βία στο σχολείο

Τα εργαστήρια έχουν συνολική διάρκεια 25 ώρες και θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του σχολείου μας. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Ελάχιστη προϋπόθεση για να σχηματισθεί ομάδα στο σχολείο είναι η συμμετοχή 18 ατόμων.

Παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεστε για την συμμετοχή σας στη Σχολή Γονέων να συμπληρώσετε και επιστρέψετε την συνημμένη αίτηση το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4 Μαρτίου.

Στο εργαστήριο μπορεί να συμμετέχουν και γονείς του Νηπιαγωγείου και μελλοντικοί γονείς, αρκεί να φέρουν υπογεγραμμένη την αίτηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Είναι σημαντική πρωτοβουλία και ευκαιρία για το σχολείο μας να πραγματοποιηθεί η Σχολή αυτή. Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.

ΤΟ ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: