19 Δεκ 2016

Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη Συλλογου Γονέων & Κηδεμόνων.

Αγαπητοί γονείς
 • Το σχολείο δεν είναι απλώς ένα «δημόσιο κτίριο» ή κάτι ξένο, είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών μας. Τα παιδιά μας ζουν το μισό χρόνο της ημέρας τους στο σχολείο. Η αμέριστη φροντίδα για τα παιδιά μας δεν περιορίζεται μόνο στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά επεκτείνεται και πέραν αυτού και εισχωρεί στην ίδια τη ζωή του σχολείου.
 • Η οικονομική κρίση επιφέρει σήμερα στο τομέα της εκπαίδευσης την έλλειψη αυτονόητων δεδομένων όπως το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καθαριστικά, τα μελάνια, οι κιμωλίες κ.λ.π. Όλα αυτά είναι υποχρέωση της πολιτείας, είτε κεντρικής είτε τοπικής, για να τα λύσει. Σε καμία περίπτωση και κανένας Σύλλογος δεν μπορεί να τα αναλάβει και δεν πρέπει να τους υποκαταστήσει.
Σύμφωνα με την Απόφαση 8440/24-02-2011 του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ318/2011) ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποκτά νομική υπόσταση και δύναμη στα εκπαιδευτικά δρώμενα, διότι συμμετέχει ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, με τον εκπρόσωπό του στο «Συμβούλιο Σχολικής ΚοινότηταςΣυμμετέχοντας στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθιστούμε τον Σύλλογο σεβαστό και υπολογίσιμο προκειμένου να διεκδικεί και να συμπράττει μαζί με τη Διεύθυνση του Σχολείου, ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα μόνιμα και θεσμικά κατοχυρωμένα για το σχολείο μας.
 • Όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος του κοινού τους παρονομαστή, δηλαδή του μαθητή και τόσο περισσότερο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.
 • Η ενεργός συμμετοχή εμάς των γονέων στα δρώμενα του σχολείου παραδειγματίζει τα παιδιά μας στο να είναι ενεργοί πολίτες. Τα παιδιά αναπτύσσουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, της συνεργασίας, του εθελοντισμού, της συμμετοχής, της κοινωνικότητας γενικότερα. Μαθαίνουν να κρίνουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να έχουν δημιουργική σκέψη, να έχουν αντίληψη της πραγματικότητας. Τα παιδιά έχουν τη δύναμη και το όνειρο να παλέψουν για κάτι καλύτερο.

Βασικοί στόχοι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης

 1. Συμμετοχή στα Θεσμικά Όργανα όπως το Σχολικό Συμβούλιο, η Σχολική Επιτροπή του Δήμου και η Ένωση Γονέων του Δήμου Παλλήνης με σκοπό την διεκδίκηση κονδυλίων για το σχολείο μας.
 2. Επικουρική στήριξη των δασκάλων στο εκπαιδευτικό έργο τους με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής.
 3. Πραγματοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά.
 4. Πραγματοποίηση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για την σύσφιξη των σχέσεων των γονέων μεταξύ μας.
 5. Επαγρύπνηση σε θέματα και προβλήματα περιφρούρισης του σχολείου, ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και κοινωνικής ευαισθησίας.


Τι μπορούμε να κάνουμε 


 1. Να εγγραφούμε όλοι οι γονείς μέλη στο Σύλλογο Γονέων του Σχολείου.
 2. Να συμμετέχουμε ενεργά στα όργανα διοίκησης και στις ομάδες – επιτροπές εργασίας που λειτουργούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να παίρνουμε μέρος στις ανοιχτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Να παρευρισκόμαστε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση, να είμαστε συνεπείς με τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σύλλογο (Ετήσια Συνδρομή) και να παίρνουμε μέρος στην εκλογική διαδικασία κάθε δύο χρόνια.
 5. Να επικοινωνούμε για οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί με το Σύλλογο Γονέων για συλλογική και αποτελεσματικότερη λύση.
Δεν υπάρχουν σχόλια: